Regulamin zakupu i zwrotu biletów na Bal w klimacie lat 80-90'tych 22 lutego 2020

§1

Warunki rezerwacji

 

Sprzedaż biletów możliwa on-line oraz poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Recepcją

  1. Cena za udział w imprezie jednej osoby wynosi 220 zł (cena nie obejmuje noclegu)
  2. Wymagana jest wpłata 100% całkowitej wartości rezerwowanych biletów na konto spółki Moszna Zamek w przeciągu 5 dni od dokonania rezerwacji. Nie odnotowanie wpłaty w tym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

Numer rachunku bankowego:

Moszna  Zamek Sp. z o.o.

Bank Spółdzielczy w Białej

77 8903 0002 2001 0003 3503 0001

Swift POLUPLPR

  1. Dokonanie zakupu biletów oznacza akceptację Regulaminu.
  2. Moszna Zamek Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku Kupującego.
  3. Bilety pozostają własnością Moszna Zamek Sp. z o.o. do czasu odnotowania potwierdzenia dokonania wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego.
  4. Moszna Zamek. Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów na Bal Karnawałowy w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

 

§2

Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 

  1. Rezygnacja z Balu Karnawałowego za pełnym zwrotem dokonanej wpłaty za bilet, może nastąpić droga mailową na adres recepcja@moszna-zamek.pl najpóźniej na 14 dni przed Balem Karnawałowym.2. Przebukowanie biletów na inne wydarzenie nie jest możliwe. Moszna Zamek sp. z o.o. informuje również, że niema możliwości wymiany biletów na inne usługi.

 

  1. Wszelkie reklamacje wymagają pisemnego zgłoszenia (drogą elektroniczną na adres biuro@moszna-zamek.pl) w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakończenia Balu Karnawałowego.

 

  1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez kupujące jest Moszna Zamek Sp. z o.o. Moszna ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Art.6 ust.1 lit. f. RODO – w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń a ich podanie ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.