Regulamin zakupu i zwrotu biletów na Bal Andrzejkowy 2017

REGULAMIN ZAKUPU I ZWROTU BILETÓW NA BAL ANDRZEJKOWY 2017

§1

Sprzedaż biletów on-line oraz przez kontakt telefoniczny z Recepcją

1. Cena za udział w imprezie jednej osoby wynosi 150 zł.

2. Dokonanie zakupu biletów oznacza akceptację Regulaminu.

3. Rezerwacje biletów płatne w terminie 14 dni od dokonaniu rezerwacji, nie odnotowanie wpłaty w tym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

4. Moszna Zamek Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku Kupującego.

5. Bilety pozostają własnością Moszna Zamek Sp. z o.o. do czasu odnotowania potwierdzenia dokonania wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego.

6. Moszna Zamek. Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów na Bal Andrzejkowy w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

§2

Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

1. Zwrot biletów na Bal Andrzejkowy 2017 roku, w przypadku rezygnacji Kupującego, może nastąpić droga mailową na adres recepcja@moszna-zamek.pl najpóźniej na 14 dni przed Balem Andrzejkowym 2017.

2. Przebukowanie biletów na inne wydarzenie nie jest możliwe.

3. Wszelkie reklamacje wymagają pisemnego zgłoszenia (drogą elektroniczną na adres biuro@moszna-zamek.pl) w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów.

4. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Moszna Zamek Sp. z o. o. danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów na Bal Andrzejkowy 2016. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej www.moszna-zamek.pl oraz w siedzibie Moszna Zamek.