Regulamin Muzycznego Święta Kwitnących Azalii 2019

REGULAMIN MUZYCZNEGO ŚWIĘTA KWITNĄCYCH AZALII IM. ZBIGNIEWA PAWLICKIEGO - 2019

1. Osoby posiadające rezerwację proszone są o przybycie, zakup i odbiór biletów najpóźniej 30 minut przed koncertem. W przypadku nieobecności Moszna Zamek nie gwarantuje możliwości wzięcia udziału w koncercie, a zarezerwowany bilet trafia ponownie do puli sprzedaży. 

2. Przy wejściu na salę widz zobowiązany jest okazać bilet.

3. Wraz z rozpoczęciem koncertu nie ma możliwości wejścia na salę. Prosimy o zachowanie punktualności oraz ciszy i szacunku wobec artystów. Moszna Zamek ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej.

4. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu koncertu oraz komunikatów i zaleceń organizatora.

5. Uczestincy wydarzenia zobowiązani są również do przestrzegania regulaminu Wstępu na teren Zamku w Mosznej