Regulamin koncertu pt. "Muzyka jednoczy Europę" - 10 sierpnia 2019 r.

REGULAMIN KONCERTU PT. "MUZYKA JEDNOCZY EUROPĘ" - 10 SIERPNIA 2019 R.

1. Warunkiem wzięcia udziału w koncercie jest dokonanie rezerwacji oraz jej potwierdzenie. Ilość miejsc jest ograniczona. Bilet na koncert jest bezpłatny. 

2. Osoby posiadające rezerwację proszone są o przybycie i odbiór biletów najpóźniej 30 minut przed koncertem. W przypadku nieobecności Moszna Zamek nie gwarantuje możliwości wzięcia udziału w koncercie.

3. Przy wejściu na salę widz zobowiązany jest okazać bilet. Miejsca na sali (Gabinet Hrabiego) są nienumerowane wobec czego organizator nie zapewnia imiennych rezerwacji na konkretne miejsca.

4. Wraz z rozpoczęciem koncertu nie ma możliwości wejścia na salę. Prosimy o zachowanie punktualności oraz ciszy i szacunku wobec artystów. Moszna Zamek ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej.

5. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu koncertu oraz komunikatów i zaleceń organizatora.

6. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są również do przestrzegania regulaminu Wstępu na teren Zamku w Mosznej